Matematyczne ZOO

Matematyka jest jednym z głównych przedmiotów nauczania w szkole między innymi
  dlatego, że służy stymulowaniu rozwoju intelektualnego uczniów. Oprócz dążenia
  do nabycia przez uczniów umiejętności dotyczących treści matematycznych, nauczyciel powinien wyznaczyć sobie następującezadania związane z kształceniem i wychowaniem:
  
   1. Rozwijanie myślenia
  - Rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania.
  - Rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem. Przygotowanie do korzystania z tekstów dotyczących różnych dziedzin wiedzy oraz tekstów użytkowych.
  - Rozwijanie umiejętności interpretowania informacji.
  - Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.
  - Uczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie.
  - Kształtowanie umiejętności stosowania schematów, symboli literowych i rysunków
  przy rozwiązywaniu różnych zadań i problemów w sytuacjach codziennych.
   2.Rozwijanie osobowości
  - Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego
  oraz postawy dociekliwości.
  - Wyrabianie nawyku obserwacji i eksperymentowania.
  - Rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu informacji.
  - Nauczanie dobrej organizacji pracy, wyrabianie systematyczności, pracowitości
  i wytrwałości.
  - Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
  - Nauczanie przedstawiania rozwiązań problemów i zadań w sposób czytelny.

Dodaj swoją firmę/serwis internetowy za darmo!

Chcesz promować swoją firmę lub stronę www w Internecie? Z nami możesz to zrobić - zupełnie za darmo! Wystarczy, że dodasz wpis w naszym katalogu tematycznym.

.
Inne katalogi tematyczne:

Katalog Firm

| www.edukacja-szkolenia.aleinfo.eu | Copyright © and Created by GRUPA maxgraph białystok maxhraph pozycjonowanie Białystok | All rights reserved. |